Covid-19: Omzendbrief 3 Bruss’help – Doorverwijzing en dispatchingprocedures

Beste partners

In bijlage vindt u de omzendbrief 3 over de doorverwijzing en te volgen dispatchingprocedures voor dakloze mensen die op het einde van hun behandeling de medische afzonderingsposten en ziekenhuizen mogen verlaten. Deze omzendbrief handelt ook over de opvang van kwetsbare personen.

 

Verder worden er in de omzendbrief de modaliteiten over de nieuwe dispatching van Bruss’help in samenwerking met New Samusocial omschreven. Deze zijn gericht voor alle operatoren van de thuislozenzorgsector. Aan bod komen ook belangrijke wijzigingen over de toegangsprocedure van opvangplaatsen.

De verordening 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens zal strikt nageleefd worden bij de monitoring en opvolging omschreven in de omzendbrief.

Bruss’help wil u allemaal van harte danken voor uw inzet op het terrein alsook voor het delen van alle nodige informatie om coördinatietools op te zetten in deze uitzonderlijke tijden. Voor de implementatie van persoonlijke trajecten voor kwetsbare personen zoals omschreven in de omzendbrief rekenen we op de steun en het vertrouwen van alle partners van de sector, met name dag- en nachtcentra en alle andere opvangstructuren.

Alvast bedankt voor uw bijdrage. We vertrouwen erop dat deze samenwerking zal bijdragen tot de meest geschikte oplossingen en tot de juiste implementatie van deze nieuwe dienstverlening.

 

Omzendbrief 3 Bruss’help – Doorverwijzing en dispatchingprocedures

Afdrukken E-mailadres