Dubbele dak- en thuislozentelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,7 november 2016 en 6 maart 2017

20171012 Strada Denomb Rapport COUV NL V4 pour BATDe Brusselse telling van dak- en thuisloze en slecht gehuisveste mensen is in 2016 aan zijn vierde editie toe. Het werd een dubbele editie met een telling in november 2016 voor de start van het winterplan en een telling in maart 2017 met het winterplan op volle kracht.

Het is een uitgebreid rapport geworden waarin we acht jaar evolutie schetsen van de precaire leefsituaties waarin steeds meer mensen zich bevinden. Voor het eerst kunnen we momentopnames voor de start van het winterplan en tijdens het winterplan vergelijken.

 

Met de Brusselse dak- en thuislozentelling willen we vooral zichtbaar maken hoeveel mensen in precaire situaties met name zonder of met een tijdelijk onderdak of in een instabiele of ontoereikende huisvesting moeten overleven. We focussen daarbij niet op de individuele profielen. Om te weten wie tot de risicogroep voor dak- en thuisloosheid of slechte huisvesting behoort verwijzen we naar het recente rapport van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad ‘Inzichten in non take-up van de sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels Gewest’ (2017) dat deel uit maakt van het Brusselse Armoederapport.

De telling en dit rapport is het resultaat van een samenwerking met erkende en niet-erkende organisaties die la Strada vrijwillig gegevens bezorgen over het aantal mensen die tijdens de nacht van de telling in hun structuren verblijven. Maar het is vooral het resultaat van een samenwerking met professionelen, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die de kwaliteit van de gegevens bewaken door hun expertise kennis in te brengen in elke fase van de telling. De samenwerking beperkt zich niet tot de thuislozensector maar wordt versterkt door medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, huisvestingsactoren, OCMW's en gemeenten, het openbaar vervoer en Brussels leefmilieu en anderen. Waarvoor we iedereen oprecht willen bedanken. Zonder jullie bestond dit rapport niet. Het rapport behoort dan ook toe aan al de betrokken partners en deelnemers.

Rapport downloaden

Samenvatting downloaden

Infografiek downloaden

Extra kort samengevat

 

Afdrukken E-mailadres