Kabinetten bevoegd voor de sector

Kabinetten bevoegd

 

Alain Maron

politieke affiliatie : Ecolo

 

Elke Van den Brandt

politieke affiliatie : Groen

Nawal Ben Hamou

 

  • Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort)
  • Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Sociale Cohesie en Sportinfrastructuren

politieke affiliatie : PS

 

 

Zoekt u andere contacten?

De Who’s who des cabinets ministériels van Alter Echos kan hierbij een handig instrument zijn.

Afdrukken E-mailadres