02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

  • Analyseren

    Verzamel en analyseer gegevens, maak oplossingsgerichte onderzoeken en evaluaties

  • Coördineren

    Adequate en innovatieve systemen, in samenspraak met de spelers in het veld en de overheid.

  • Oriënteren

    Verwijs daklozen of mensen die begeleiding nodig hebben naar de relevante hulpmiddelen en diensten

Banners_Looking_for_UKR3.jpg

Brusshelp commissies

Omzendbrieven - sector

Advies #1 aan de overheid: uitbreiding dienstenaanbod en crisisplan

Beste partners

Ingevolge het werk uitgevoerd tijdens het Comité voor Noodhulp en Inschakeling van Bruss'help van 19 november 2021, heeft de Raad van Bestuur van Bruss'help gisteren het bijgevoegd advies goedgekeurd. Dit advies gaat over de uitbreiden van het aanbod en de constructie van een crisisplan. 

Download het advies #1 in het Nederlands      .    Download het advies #1 in het Frans.    

We wensen u er een goede ontvangst. 

Afdrukken E-mailadres