02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

  • Analyseren

    Verzamel en analyseer gegevens, maak oplossingsgerichte onderzoeken en evaluaties

  • Coördineren

    Adequate en innovatieve systemen, in samenspraak met de spelers in het veld en de overheid.

  • Oriënteren

    Verwijs daklozen of mensen die begeleiding nodig hebben naar de relevante hulpmiddelen en diensten

Brusshelp commissies

Omzendbrieven - sector

Winter plan 2019-2020 :De zoektocht naar duurzame oplossingen stopt niet in de winter

LogoOnder impuls van Brussels Minister van Welzijn en Gezondheid, Alain Maron, wordt het Winteropvangplan voor het eerst ontplooid via een geïntegreerde gewestelijke coördinatie door Bruss'help. Dit moet het mogelijk maken om de uitputtingseffecten van een versnipperde coördinatie te voorkomen, de complementariteit van de maatregelen te bevorderen en de gediversifieerde aanpak op het werkveld naar waarde te schatten met het oog op een coherente bijstand aan daklozen.

Deze nieuwe aanpak van de Regering besteedt bijzondere aandacht aan de afstemming tussen de dag- en nachtopvang, maar ook aan de complementariteit tussen de acties die het hele jaar door worden uitgevoerd en de specifieke voorzieningen voor de winter.

U kunt het volledige persbericht vinden door hier te klikken.

Afdrukken E-mailadres