Veelgestelde vragen Covid-19

Gelieve kennis te nemen van onze laatste omzendbrief 6 (06/11/2020) alvorens onze vaak gestelde vragen te consulteren (laatste update 23/12/2020). Veranderingen m.b.t. vorige omzendbrieven:

 • Een schriftelijk voorbereidend plan voor elke erkende opvangstructuur (noodopvang en opvang op langere termijn),
 • Belang van de continuïteit van diensten,
 • Aanbevelingen om de doorverwijzingen naar de isolatiecentra te vergemakkelijken.

Veranderingen sinds deze omzendbrief:

 • Start van een nieuw outreach test team, zie hier voor de modaliteiten;
 • Makkelijkere toegang voor mensen zonder verblijfsvergunning;
 • Vaccinatiecampagne voor gebruikers en personeel uit de sector.

Bruss’help verzoekt alle structuren om er alles aan te doen om hun publiek te kunnen blijven helpen én om tegelijk maximaal in te zetten op bescherming en preventie. De strijd tegen het virus kan alleen gewonnen worden met een gecombineerde aanpak: zowel het in acht nemen van hygiëne- en beschermingsmaatregelen, goede contact- en bronopsporing, afzondering wanneer nodig, enz.

 

Veelgestelde vragen

Telefonische beschikbaarheid

‘Mobile Testing Team’

Toegang tot zorg voor mensen zonder verblijfsvergunning

Maskers

Gebruik van de sas – Onthaal van nieuwe bewoners in uw opvanghuis

Overnachtingen buitenshuis in een opvanghuis

Vaccinatie

Personeel

Overzicht van hulpmiddelen

 

Telefonische beschikbaarheid

De cel oriëntatie van Bruss’help is enkel beschikbaar voor professionals van de sector, via telefoon 02 880 86 89 en via het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De cel focust op Covid op dit moment:

 • melding van verdachte / bevestigde Covid-19 gevallen,
 • uitgaande trajecten na quarantaine,
 • ontslag uit ziekenhuizen (Covid 19),
 • ondersteuning contactopvolging,
 • vertrek uit de hotels
 • isolatie in afwachting van opname in een onthaaltehuis

Huidige openingsuren
Maandag – dinsdag : 9u tot 12u30 en 13u30 tot 17u
Woensdag : 9h tot 12u30 en van 16u tot 17u* (enkel voor Covid, na de teamvergadering)
Donderdag – vrijdag : 9u tot 12u30 en 13u30 tot 17u

Van vrijdag 19u tot maandag 9u: hulp via de Brusselse Medische Wacht voor een consultatie via telefoon, 02 201 22 22 of 1733.

De berichten op het antwoordapparaat zullen behandeld worden zodra de permanentie opent (in functie van de prioriteiten). Indien u op voorhand problemen vermoedt met dit uurrooster, contacteer dan: Pierre Démotier, coördinatie doorverwijzingen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0476 95 12 88.

Indien u achteraf problemen ondervindt bij een doorverwijzing (vertraging, onbeschikbaarheid ondanks ons engagement, enz.), graag hier schriftelijk melding van maken aan Pierre Démotier, Frank Vanbiervliet en François Bertrand.

‘Mobile Testing Team’

Hierbij een gedetailleerd en actueel overzicht van het mobiele testaanbod, dat ook gratis PCR testen aanbiedt alsook doorverwijzing naar quarantaine voor mensen die naar een onthaaltehuis willen. Alsook een medisch schema m.b.t. het functioneren van de bus (in het Frans).

Belangrijke toevoeging m.b.t. het bericht aan artsen: een PCR test wordt voorgesteld indien de antigenische sneltest negatief blijkt – het project is ook toegankelijk voor symptomatische personen of mensen die vrezen een hoog-risico contact te hebben gehad, zonder voorschrift.

Indien u geen voorschrift heeft voor een gebruiker, bel dan naar de cel doorverwijzingen van Bruss’help voor ondersteuning.

Opgepast, de bus is niet dagelijks aanwezig gedurende de eindejaasperiode. Zonder afspraak maar mogelijkheid om de coördinator van Croix-Rouge ter plaatste te bereiken, van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u: Aurélien Smolders, 0475 77 08 64, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Toegang tot zorg voor mensen zonder verblijfsvergunning

De afwezigheid van Dringende Medische Hulp / medische kaart hoeft geen rem te zijn op de toegang tot Covid zorg:

 • De OST daklozen / migranten verdeelt beschermingsmateriaal in collectiviteiten die bijzonder kwetsbaar zijn voor het virus, ook op aanvraag. De OST biedt nog heel wat meer diensten aan: zie omzendbrief 6 en de flyer van de OST in het Frans, in het Engels en het Arabisch. Artsen mogen rechtstreeks de OST contacteren bij patiënten die in een kraakpand leven..
 • Tussen 24/12 en 04/01 kan u contact opnemen met Julie Rolinet die de permanentie verzekert voor de OST: 0491 61 71 03 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met de steun van de mobiele ploeg van de New Samusocial en het medisch team van Hotel Galia.
 • Na deze periode wordt het contact voor de OST opnieuw Emmanuelle Bricq, 0475 73 12 02 et Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Ook zonder DMH kan men 1710 bellen voor een gratis telefonische consultatie met een doorverwijzing, zich naar het Centrum Athena begeven, of de HUB. Een andere mogelijkheid is de cel doorverwijzing te bellen die kan helpen om een arts via telefoon door te geven, opdat symptomatische personen niet zonder oplossing op straat of in een andere moeilijke huisvestingssituatie blijven.
 • Een nieuwe  digitale  applicatie  is  nu  beschikbaar  om  de  aanmaak  van  een BIS/TER-nummer (INSZ) onder bepaalde voorwaarden te vergemakkelijken, via het lezen van de ID-kaart van een arts. Via deze oplossing kan het RIZIV de PCR (criteria Sciensano) terugbetalen voor personen zonder toelating die vroeger nooit DMH hebben gehad.
 • https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/ehealthcreabis
 • https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-webservices-consultrr
 • Antigenische sneltesten en / of PCR zijn gratis beschikbaar via het Mobile Testing Team, alsook voor mensen zonder voorschrift in een aantal gevallen.
 • De GGC en alle deelnemende partners garanderen het respect van de Europese verordening n°2016/649, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze diensten zijn dus eveneens toegankelijk voor mensen zonder verblijfsvergunning. Geen enkele informatie bekomen in het kader van deze activiteiten wordt gedeeld buiten de gezondheidsautoriteiten. De contactopvolging van mensen zonder wettig verblijf wordt verzekerd door de OST, Bruss’help, enz.
 • De doorverwijzende diensten worden uitgenodigd om elke barrière tot doorverwijzing naar een test of quarantaine schriftelijk te melden aan Pierre Démotier en Frank Vanbiervliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Maskers

Het dragen van een masker in de publieke ruimte van het hele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is nog steeds verplicht. Hierbij een affiche van het Gewest die deze verplichting toelicht.

De Brusselse overheid vraagt aan de instellingen om hun eigen strategische stock aan maskers (voor één maand reserve) op te slaan via aankopen op de privé markt.

Een beperkt aanbod chirurgische en linnen maskers (Iriscare) is wel beschikbaar voor gebruikers op straat en bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen. Bruss’help wacht op een antwoord of deze stock al dan niet beschikbaar zal blijven doorheen 2021.

Aan de instellingen wordt aangeraden om chirurgische maskers te verdelen voor het personeel, en chirurgische of stoffen (dubbele laag) maskers voor gebruikers / begunstigden / bewoners in functie van de mogelijkheden om maskers te reinigen.

Dank om ons eventuele bevoorradingsproblemen te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gebruik van de sas – onthaal van nieuwe bewoners in ‘stabiele’ opvangstructuren

Erkende opvangstructuren worden uitgenodigd om de keuze zoals genoteerd in hun actieplan te blijven respecteren.

Verduidelijking m.b.t. omzendbrief 6: in de mate van het mogelijke is het wenselijk om een gezondheidswerker te betrekken in het proces van het onthaal van nieuwe bewoners, om volgende redenen:

 • Een negatieve PCR test vermindert het risico dat een nieuwkomer het virus ‘importeert’, maar de gevoeligheid van de PCR laat niet toe om het risico volledig uit te sluiten;
 • Dit laat toe om een grondigere check-up te doen, rekening houdend met de kwetsbaarheid van de al opgevangen bewoners, een medische anamnese, enz. (cf. omzendbrief 6).

Het is echter niet mogelijk voor elke gebruiker om meteen medisch advies te krijgen:

 • Indien de persoon geen behandelend arts heeft, noch de doorverwijzende dienst, en wanneer geen advies mogelijk is via 1710, het Centrum Athena of de Hub: contacteer dan de doorverwijsdienst van Bruss’help die u in telefonische verbinding met een arts kan brengen;
 • Er is een nieuw mobiel project (zie hierboven) waaarbij men gratis een PCR test kan krijgen en van waaruit doorverwijzing naar de afzonderingscentra mogelijk is.

In de mate van het mogelijke wordt gevraagd om rekening te houden met de aanbevelingen die de doorverwijzingen vergemakkelijken, beschreven in omzendbrief 6. Hierbij een flyer die beide afzonderingscentra beschrijft (alleenstaande mannen in Hotel Galia, vrouwen en families in Hotel Saint-Nicolas. Ook beschikbaar in het Engels en het Arabisch.

Kan men als onthaaltehuis nog overnachtingen buitenshuis toelaten?

Verschillende factoren moeten in rekening gebracht worden:

 • De mate waarin de universele voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden (zowel bewoners als personeel): hoe meer leden van een gemeenschap hoog-risico contacten vermijden, hoe minder risico’s;
 • Het begrip van / voor deze maatregelen door uw publiek en uw personeel;
 • Het aantal medisch kwetsbare mensen binnen uw structuur
 • Het belang van één of meerdere sleutelpersonen binnen het netwerk van de bewoner (geestelijke gezondheid): een bewoner met voldoende toegang tot informatie m.b.t. de manieren van virusoverdacht, die de maatregelen zorgvuldig toepast, kan zonder probleem familie bezoeken (maar met vermijding van hoog-risico contact). Huidig federaal kader: iedereen heeft recht op één intiem contact.

We nodigen de structuren uit om hun politiek kenbaar te maken. Aarzel niet om raad te vragen aan uw referentiearts of andere diensten vermeld in de circulaire.

Vaccinatie

Zowel dak- en thuislozen als het personeel van de sector worden beschouwd als één van de prioritaire groepen. De medische autoriteiten bereiden overleg met elke sector voor (o.a. met de actoren van de medische werkgroep). Binnen onze sector zal vaccinatie waarschijnlijk starten voor de zomer. Er zijn echter nog heel wat onbekende elementen, o.a. diegenen die van interfederaal overleg afhangen. We komen zo snel mogelijk bij u terug met meer concreet nieuws.

Personeel

Hoe bereid ik me best voor op volgende golven als werkgever?

We nodigen werkgevers uit om zich op de volgende bronnen te raadplegen:

 • Draaiboek contactopvolging (hoog-risico contacten) binnen bedrijven en collectiviteiten, zoals onderhandeld tussen de regionale gezondheidsinstanties en de Federatie van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (Co-Prev), https://co-prev.be/nl/covid-19-informatie/;
 • Sinds 29 april biedt de Associatie in Brussel voor beter evenwicht tijdens tewerkstelling (ABBET) een telefonische psychologische ondersteuning aan professionals uit de Brusselse non-profit sector. Telefoonnummer 02 227 69 26 van maandag tot vrijdag van 13u tot 17u. Meer info hier.
 • De Federaties (via de gewoonlijke contacten) blijven natuurlijk ook ter beschikking.

 

Overzicht van hulpmiddelen

https://www.info-coronavirus.be/nl/ en in het bijzonder de referentiedocumenten die het Gewest in 33 talen beschikbaar heeft gesteld, https://www.info-coronavirus.be/en/translation

https://coronavirus.brussels/


Hulpmiddelen in de zorg van kwetsbare groepen van AZG, https://www.covid-resources.msf.be/vulnerablepopulation

 

Straatverplegers, video over het correct gebruik van maskers, https://www.youtube.com/watch?v=qJbw1D9MloM&t=2s

 

Flyer van Question Santé (in het Frans) m.b.t. contactopvolging, https://questionsante.org/assets/files/BSI/bxlsante38_bd.pdf

 

Het rijk gevulde gedeelte ‘Corona - informatie voor kwetsbare groepen’ vanuit het loco-regionaal gezondheidsoverleg, https://vlaamse-logos.be/content/corona-informatie-voor-kwetsbare-groepen

Afdrukken E-mailadres