Bruss'Help
Studie- en analysecentrum, coördinatie en doorverwijzing voor actoren van nood- en inschakelingsvoorzieningen in de thuislozenzorg.

nieuwsbrief - COVID 19

TOOLS Bruss'Help

Omzendbrieven - sector

Moreel engagement – Dak- en thuislozentelling op 6/03/2017

De telling is een van de instrumenten voor het verbeteren van de kennis over de dak- en thuisloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is een momentopname te maken van de situatie, en met name van de minst gekende aspecten (op straat, de kraakpanden, enz.). Op die manier geven we zichtbaarheid aan het onzichtbare.

La Strada verbindt er zich toe om de deelnemers aan de telling, met name de geïnteresseerde « tellers » te betrekken bij de interpretatie van de gegevens.

De « tellers » die de verblijfplaatsen van dak- en thuislozen in de toegewezen zone in kaart brengen, verbinden er zich toe:

  • de personen die in de openbare ruimte verblijven te respecteren. De tellers zorgen ervoor dat zij de mensen niet storen of wakker maken;

  • enkel als de betrokken persoon initiatief neemt tot gesprek vragen te stellen om de leeftijd van de persoon te bepalen. Indien dit niet mogelijk is, wordt op geen enkele manier aangedrongen;

  • De vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren door de verzamelde gegevens met betrekking tot deze personen en hun verblijfplaatsen enkel mee te delen aan de verantwoordelijken van la Strada in het kader van de dak- en thuislozentelling.

Terugkeren naar inschrijving

E-mailadres