Bruss'Help
Studie- en analysecentrum, coördinatie en doorverwijzing voor actoren van nood- en inschakelingsvoorzieningen in de thuislozenzorg.

nieuwsbrief - COVID 19

TOOLS Bruss'Help

Omzendbrieven - sector

Welkom op de nieuwe website van Bruss'Help

Studie- en analysecentrum, coördinatie en doorverwijzing voor actoren van nood- en inschakelingsvoorzieningen in de thuislozenzorg.

Gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en opgericht door de Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van 18 juni 2018, is Bruss’help een regionaal centrum met als opdracht de nood- en inschakelingsvoorzieningen van thuislozen te coördineren en studies en analyses uit te voeren over de problematiek van thuisloosheid in Brussel.

Ter ondersteuning van publieke actoren en verenigingen actief in de dak- en thuislozenzorg, heeft Bruss’help als doel de studie van kwesties gerelateerd aan de thuislozenzorg, het ontwikkelen van een preventieve aanpak en ondersteuning bieden voor de planning en invoering van hulpvoorzieningen voor dak- en thuislozen. Daarnaast heeft Bruss’help een doorverwijzingsfunctie voor gebruikers.

Bruss’help in een notendop:

  • “Analyseren”: een observatiefunctie belast met dataverzameling, de uitvoering van kwantitatieve en kwalitatieve studies alsook van analyses en probleemoplossende evaluaties op basis van haar expertise en die van de actoren op het terrein.
  • “Coördineren”: een coördinerende functie om overleg tussen actoren op het terrein, de overheden en aanpalende sectoren te faciliteren en het ontwikkelen van operationele coördinaties rond specifieke interventies (nood en crisis, straat, preventie…).
  • “Doorverwijzen”: het doorverwijzen van thuislozen naar hulpdiensten, operatoren en organismen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie, het Franstalige Gewest, De Vlaamse Gemeenschapscommissie of andere competente autoriteiten.

Sommige functies van Bruss’help zijn afkomstig uit het oude steunpunt voor de thuislozenzorgsector “La Strada”, meer bepaald uit het luik “studies en analyses”. De andere voorziende functies zullen geleidelijk aan tot stand gebracht worden vanaf de herfst van 2019.

Afdrukken E-mailadres