02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Sinds het begin van de gezondheidscrisis in verband met de COVID-19-epidemie zijn verschillende opvangoplossingen ontwikkeld om de verminderde

capaciteit van de diensten te compenseren en mensen die op straat verbleven op te vangen. Aangezien het volledige en systematische gebruik van hotels een nieuwigheid is in het panorama van bijstand aan dak- en thuislozen, was een evaluatie van dit model noodzakelijk.De evaluatie is in februari 2021 begonnen en houdt rekening met de gegevens die tot eind april verzameld werden. Het heeft tot doel de profielen van de opgevangen mensen vast te

stellen en hun trajecten te analyseren, de vormen van begeleiding te beschrijven, de positieve en negatieve punten, de hinderpalen en de risico’s

van het project “hotelvoorzieningen” in kaart te brengen. Tevens is het de bedoeling de resultaten aan te wijzen en de voorwaarden te bepalen die het mogelijk maken de verwachte resultaten te bereiken, resultaten die kunnen variëren naar gelang van de types van begeleiding, en de evolutie van het project te volgen in termen van, onder meer, de opgevangen profielen en de geboden begeleiding.

Evaluatie van de hotelvoorzieningen (NL)

Afdrukken E-mailadres