02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Procedure voor externe financieringsaanvragen voor onderzoek

Introductie

Op dit moment is Bruss'help niet gemachtigd om externe financieringsaanvragen voor onderzoek naar onderwerpen met betrekking tot dakloosheid te subsidiëren. Desalniettemin kan de directeur van Bruss'help, afhankelijk van de beschikbare budgetten, beslissen om één of meerdere onderzoeksinitiatieven per jaar te ondersteunen.

Financieringsaanvragen voor studies kunnen worden ingediend door externe instellingen. Let op: hoe eerder ingediend, hoe groter de kans op toekenning van een budget.

 

Proces

 

Reglement

 • Aanvragen van de volgende instellingen worden als ontvankelijk beschouwd:
  • Elke dienst voor daklozenhulp erkend door de Cocof, de Cocom of de VGC.
  • Universiteiten en hogescholen.
  • Wetenschappelijke instellingen.
  • Openbare of non-profit onderzoeksinstituten.
  • Erkende onderzoekscentra.
 • Maximaal 50% van de financiële middelen kan afkomstig zijn van private financiers.
 • De coördinatie van het onderzoek moet worden uitgevoerd door de instelling die het onderzoek uitvoert. Dit omvat: het organiseren en modereren van vergaderingen van de begeleidingscommissie en/of het wetenschappelijk comité, het opstellen en verzenden van verslagen enz.
 • Bruss'help zal deel uitmaken van het begeleidingscomité en het wetenschappelijk comité, tenzij anders overeengekomen.
 • Opvolging:

Ofwel wordt het onderzoek aangevraagd door een VZW/NGO of door een universiteit of onderzoeksinstituut. De uitvoering wordt gedaan door dezelfde VZW/NGO, door een andere VZW/NGO, door Bruss'help zelf of door een universiteit of onderzoeksinstituut. Hier zijn de verschillende scenario's en de opvolging door Bruss'help van de goede voortgang van het onderzoek op basis van het aanvraagformulier in het geval dat:

Aangevraagd door

Uitgevoerd door

Opgevolgd door

Een VZW/NGO

Dezelfde VZW/NGO

Bruss’help

Een VZW/NGO

Een andere VZW/NGO

Bruss’help

Een VZW/NGO

Bruss’help

Het wetenschappelijk comité, waarvan de aanvrager deel zal uitmaken

Een VZW/NGO

Een universiteit of onderzoeksinstituut

Bruss’help

Een universiteit of onderzoeksinstituut

Een VZW/NGO

Bruss’help

 

 • Bruss'help behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit de samenwerking als de objectiviteit van het onderzoek in het gedrang komt.

 Verspreiding van de resultaten: De communicatie van de resultaten gebeurt door de aanvrager van het onderzoek samen met Bruss'help en moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Bruss'help. Bruss'help moet altijd de resultaten van het onderzoek communiceren, tenzij het onderzoek niet op wetenschappelijke wijze is uitgevoerd (zie reglement).

 

 

 

HET FORMULIER DOWNLOADEN