02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

Omzendbrieven Bruss’help Covid-19

Een up-to-date versies van de omzendbrieven die gepubliceerd werden aan het begin van de Covid-19crisis voor de thuislozenzorgsector in Brussel, zijn beschikbaar via de volgende link:

Omzendbrief  #1: Missie van referentieartsen van Bruss’help, medische voorpost van AZG (doorverwijzingsprocedure).

Belangrijke wijzigingen werden aangebracht aan deze omzendbrief. We vragen u om deze omzendbrief aandachtig na te lezen. Voor het verdere verloop is het van essentieel belang op de hoogte te zijn van de aanmeldingsprocedure voor de medische voorpost van Artsen Zonder Grenzen en van de overplaatsing door New Samusocial.

Omzendbrief #2: Afhaling en oproep tot rationeel gebruik van mondmaskers.

Bruss'help hanteert een billijke verdeelsleutel gebaseerd op het gemiddelde aantal (vrijwillige/betaalde) werkers per dag alsook het aantal (nieuwe) gebruikers per dag.

Mocht dit nog niet gebeurd zijn, gelieve dan deze gegevens zo snel mogelijk aan Bruss'help te bezorgen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De andere omzendbrieven “Algemene maatregelen” (GGC, COCOF en Iriscare) en “Extra-muros werking” blijven onveranderd. Wel moeten deze operatoren gevraagd een onderscheidend teken te dragen tijdens hun activiteiten in het openbaar.

We vragen operatoren van het openbaar vervoer en van de Politie om niet zelf personen naar de voorpost van AZG te verwijzen (zoals staat in omzendbrief 1 zijn ze geacht hiervoor de dispatching van Bruss’help te contacteren).

Omzendbrief #3: Doorverwijzing en dispatchingprocedures (niet meer van kracht sinds 01/06/20)

Verder worden er in de omzendbrief de modaliteiten over de nieuwe dispatching van Bruss’help in samenwerking met New Samusocial omschreven. Deze zijn gericht voor alle operatoren van de thuislozenzorgsector. Aan bod komen ook belangrijke wijzigingen over de toegangsprocedure van opvangplaatsen.

Omzendbrief #3Bis : doorverwijzing en nieuwe dispatching New Samusocial-Bruss'help (niet meer van kracht sinds 15/06/20)

Na overleg met de onthaaltehuizen op 30/05 werd de omzendbrief 3 licht aangepast en verduidelijkt. De algemene procedure en telefoonlijnen blijven ongewijzigd. In een notendop:

  • Deze dienst is geldig van 01/05/20 tot 30/06/20.
  • Straathoekwerkers en andere actoren op het veld kunnen gebruik maken van deze dispatching.

Omzendbrief #4 : Screeningsstrategie

De Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hebben een omzendbrief opgesteld : Covid-19-screeningcampagne voor de sector van de hulp aan daklozen.

Deze omzendbrief bevat de volgende punten :

Coördinatie van de screeningstrategie voor de sector, ontplooiing van de screeningsmiddelen voor dak- en thuislozen, concrete regels voor de screening van daklozen en voor personeel, toegang tot tests en resultaten van deze tests, cohorte- en quarantainemaatregelen

Omzendbrief #5 : Medische strategie en doorverwijzingen na de crisis

Deze omzendbrief vervangt circulaire 3bis en bevat geactualiseerde elementen m.b.t. omzendbrief #1. Het gaat over:

  • de telefonische beschikbaarheid van de doorverwijzingsteams
  • het belang van hygiëne- en barrièremaatregelen
  • opvang van nieuwe bewoners in uw structuur
  • vermijden van een Covid-19 uitbraak binnen uw structuur
  • doorverwijzing naar een Covid-19 test
  • contactopvolging van een bevestigd Covid+ persoon
  • heropvangstrajecten na de crisis.

Omzendbrief #6: Versterking van de COVID-aanpak 

Deze omzendbrief vervangt alle voorgaande omzenbrieven met uizondering van Omzenbrief 4 (testing strategie). Het gaat over de versterking van de covid-19-aanpak tijdens de tweede golf en biedt een kader voor de acties van de verschillende diensten van hulp en zorg aan daklozen tijdens de winter en lente 2021.

Omzendbrief #7: Doorverwijzingsmodaliteiten van daklozen naar de sociale hotelvoorzieningen

Deze omzendbrief bepaalt de doorverwijzingsmodaliteiten van daklozen naar de sociale hotelvoorzieningen gedurende de periode van 01/07/2021 tot 30/04/2022. De Brusselse Regering heeft besloten om een aantal projecten te verlengen en geleidelijk nieuwe projecten op te starten. Het doel is om op 21/12/2021 190 gesubsidieerde plaatsen aan te bieden. De coördinatie van deze projecten wordt verzekerd door Bruss’help.

Afdrukken E-mailadres