1. Context

  Gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en opgericht door de Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van 18 juni 2018, is Bruss’help een regionaal centrum met als opdracht de nood- en inschakelingsvoorzieningen van thuislozen te coördineren en studies en analyses uit te voeren over de problematiek van thuisloosheid in Brussel.

  Bruss’help is een nieuw organisme in volle ontwikkeling, rond drie functies :

  • “Analyseren”: een observatiefunctie belast met dataverzameling, de uitvoering van kwantitatieve en kwalitatieve studies alsook van analyses en probleemoplossende evaluaties op basis van haar expertise en die van de actoren op het terrein.
  • “Coördineren”: een coördinerende functie om overleg tussen actoren op het terrein, de overheden en aanpalende sectoren te faciliteren en het ontwikkelen van operationele coördinaties rond specifieke interventies (nood en crisis, straat, preventie…).
  • “Doorverwijzen”: het doorverwijzen van thuislozen naar hulpdiensten, operatoren en organismen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie, het Franstalige Gewest, De Vlaamse Gemeenschapscommissie of andere competente autoriteiten.

  Bruss’help werft met onmiddellijke ingang een administratief assistent (m/v) aan :

  1. Belangrijkste taken :

  In nauwe samenwerking met de beleidsmedewerker van de organisatie, zal de administratief asisstent (m/v)  instaan voor de volgende taken :

 • Het secretariaat in NL en FR van de functies Actie-onderzoek  en Oriëntatie van de instelling ;
 • Steun bij  het opstellen van verslagen, beheer van de databanken (adresboeken en mailings) en beheer van de verslagen in het NL en FL gelinkt aan de werkzaamheden van de Overlegcomités van de organisatie ;
 • Opstellen, beheren en opvolgen van de briefwisseling en diverse documenten ;
 • Algemeen telefonisch onthaal;
 • Vertaling van de documenten en verslagen (FR-NL) ;
 • Beheer van het economaat (aankoop kantoorbenodigheden)

 

 1. Profiel :
 • Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
 • Perfect tweetalig FR/NL
 • Redactionele competenties zowel in het Nederlands als het Frans
 • Kennis van de courante informaticatools (MS Office, …)
 • Discreet en houdt zich aan het beroepsgeheim
 • Kan goed in team werken
 • Flexibel en kan zich aanpassen aan veranderende prioriteiten
 1. Voorwaarden en contract :
 • Onmiddellijke indiensttreding
 • Bediendenstatuut
 • 4/5 contract
 • Contract van onbeperkte duur
 • Loon conform de regels binnen de GGC
 • Maaltijdcheques
 • Eindejaarspremie

Solliciteren tot en met 11 november met cv en motivatiebrief :

Geoffrey Cantiniaux, (HR Secretaris - Bruss’help), per mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mailadres

 1. Context

Gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en opgericht door de Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van 18 juni 2018, is Bruss’help een regionaal centrum met als opdracht de nood- en inschakelingsvoorzieningen van thuislozen te coördineren en studies en analyses uit te voeren over de problematiek van thuisloosheid in Brussel.

Bruss’help is een nieuw organisme in volle ontwikkeling, rond drie functies :

 • “Analyseren”: een observatiefunctie belast met dataverzameling, de uitvoering van kwantitatieve en kwalitatieve studies alsook van analyses en probleemoplossende evaluaties op basis van haar expertise en die van de actoren op het terrein.
 • “Coördineren”: een coördinerende functie om overleg tussen actoren op het terrein, de overheden en aanpalende sectoren te faciliteren en het ontwikkelen van operationele coördinaties rond specifieke interventies (nood en crisis, straat, preventie…).
 • “Doorverwijzen”: het doorverwijzen van thuislozen naar hulpdiensten, operatoren en organismen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie, het Franstalige Gewest, De Vlaamse Gemeenschapscommissie of andere competente autoriteiten.

Bruss’help werft met onmiddellijke ingang een Beleidsmedewerker « Inschakeling » (m/v) aan :

 1. Belangrijkste taken :

 

Onder supervisie van de directie en in nauwe samenwerking met de jurist.e verantwoordelijk voor de inschakelingsprojecten huisvesting, zal de projectverantwoordeljjke het inschakelingscomité operationaliseren door het opzetten en opvolgen van de ertoe behorende projecten. Zijn of haar belangrijkste taken zijn :

 • Het bijstaan van de directie bij het ontwikkelen van een strategische visie rond het werken in netwerk betreffende het recht op huisvesting, activering van de sociale rechten en toegang tot gezondheidszorg ;
 • Onder supervisie van de directie :
  • Het creëren van plekken ter coördinatie en overleg met en tussen de administratie, de publieke en private actoren huisvesting, de operatoren bijstand aan thuislozen ;
  • Organiseren, animeren en verzekeren van de inschakelingscomités van Bruss’help en dit in samenwerking met de interne partners (cel oriëntatie en actie-onderzoek van Bruss’help) ;
 • Samen met de jurist.e verantwoordelijk voor de inschakelingsprojecten naar woonst :
  • Instaan voor het secretariaat van het inschakelingscomité ;
  • Zorgen voor de terugkoppeling van het relanceplan « huisvesting » post-Covid 19 ;
  • Animeren en verzekeren van de opvolging van de werkgroepen  ;
  • Het opstellen van nota’s ter ondersteuning van het nemen van beslissingen en monitoring (kwantitatief en kwalitatief) handelend over de voorzieningen aangeboden door de operatoren op het terrein
 1. Proefiel
 • Master in de sociale, juridische of administratieve wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring
 • Perfect tweetalig FR – NL
 • Stressbestendig en goed in crisissituaties
 • Kennis van de sector huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Kennis van de thuislozen en gezondheidssector
 • Talent voor het animeren van groepen
 • Ervaring en nauwkeurigheid bij het organiseren en operationaliseren van projecten
 • Capaciteiten tot analyse, synthese en strategische visie
 • Goede communicatie en redactievaardigheden in NL en FR
 • Kennis van de courante informaticatools
 • Dynamisch, autonoom, snel en flexibel
 • Goede capaciteiten tot teamwerk

Snelle indiensttreding.

CDI – fulltime

Maaltijdcheques, terugbetaling van transportkosten, extra-wettelijke verlof, dubbele vergoeding, eindejaarspremie.

Solliciteren tot en met 11 november met cv en motivatiebrief :

Geoffrey Cantiniaux, (HR Secretaris - Bruss’help), per mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mailadres