02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

Banner Masterplan

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Het Masterplan

 

"Wat is de juiste aanpak om wat werkt te consolideren en om de middelen voor de preventie van en strijd tegen dakloosheid doeltreffend toe te wijzen?"


Dat is de vraag die Bruss'help zich stelt. In de loop van 2023 zullen de Comités van Bruss'help een overkoepelende strategie uitwerken om dakloosheid te bestrijden: het Masterplan.

Het doel van het Masterplan is om, door het opzetten van concrete acties, een overkoepelende strategie uit te werken om thuisloosheid tegen te gaan, in samenwerking met alle actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij thuisloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De doelstellingen die met deze acties worden nagestreefd, moeten tegen 2029 worden bereikt.

Het Kerncomité, dat uitsluitend aan het Masterplan werkt, is in het laatste semester van 2022 verschillende keren bijeengekomen om de doelstellingen en methodologische stappen voor de ontwikkeling van het Masterplan te bepalen. Dit comité zal ook in 2023 regelmatig samenkomen om verschillende evenementen te organiseren en op basis daarvan het Masterplan mee op te stellen.

De methode die gevolgd wordt door het Masterplan, is inclusief en participatief. Dit betekent dat de inhoud van het Masterplan het resultaat zal zijn van de inbreng van mensen zonder thuis, leden van de sector voor hulpverlening aan daklozen en aanverwante sectoren tijdens verschillende evenementen in 2023. De eerste stap in dit project was de Masterplan-enquête, waaraan velen onder u in oktober 2022 hebben deelgenomen.

Die eerste fase leverde input voor de vergaderingen van het Kerncomité en bepaalde de centrale thema's waarrond het Masterplan is opgebouwd:

  1. Thema 1: preventie van thuisloosheid
  2. Thema 2: mechanismen voor vroegtijdige preventie zodra iemand geen thuis meer heeft
  3. Thema 3: begeleiding/stabilisatie wanneer de persoon daar nood aan heeft
  4. Thema 4: mechanismen van geweld en institutionele onrechtvaardigheid

Deze 4 thema's en hun inhoud werden herzien, bestudeerd en verdiept volgens de volgende verschillende reflectieniveaus tijdens 3 eendaagse evenementen, waarvoor alle daklozen die werkzaam zijn in de daklozenhulpsector of in een aanverwante sector die direct of indirect verband houdt met dakloosheid, werden uitgenodigd:

  • Diagnose en bevindingen (17 februari 2023)
  • Inzetbare middelen (15 mei 2023)
  • In te zetten middelen (6 juni 2023)

 

 

Afdrukken E-mailadres