02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Participatie

De betrokkenheid van daklozen en slecht gehuisvesten bij verschillende hulpdiensten is een kernwaarde en een dwarsdoorsnijdend punt van Bruss'help. Het ontwikkelen van luister-, communicatie- en spreekruimtes versterkt niet alleen het vertrouwen, maar stelt vooral de uitoefening van burgerschap in staat.

In dezelfde geest achten wij het van het grootste belang om rekening te houden met de stemmen van de begunstigden en het terreinpersoneel bij de opzet en verbetering van de diensten. Zowel met het oog op het ontwikkelen van de kwaliteit van de diensten als met het oog op gelijke waardigheid in het uiten van verwachtingen en wensen.

Afdrukken E-mailadres