02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

 

Pano Accueil NL

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

In dienst van sociale actie en gezondheid

Bruss'help coördineert de noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen voor dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze organisatie is gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en verleent diensten aan de bevolking en aan de gezondheids- en sociale actoren die met dak- en thuislozen werken.

Een actie-georiënteerd centrum: ons centrum, opgericht in 2019, verenigt Raadgevers die gespecialiseerd zijn in de studie van dak- en thuisloosheid, de coördinatie van projecten en globale interventievoorzieningen.

Meervoudige opdrachten: ondersteuning bij de planning, prognoses, ontwikkeling van een preventieve aanpak en begeleiding van de begunstigden naar duurzame oplossingen (toegang tot zorg, sociale rechten, huisvesting...).

We zijn een observatorium voor dak- en thuisloosheid: een documentatie- en onderzoekscentrum, dat een knooppunt is tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld. Wij zijn gericht op "duurzame oplossingen en anticipatie".

 

  Onze visie  

 

  • Analyseren

    Verzamel en analyseer gegevens, maak oplossingsgerichte onderzoeken en evaluaties

  • Coördineren

    Adequate en innovatieve systemen, in samenspraak met de spelers in het veld en de overheid.

  • Oriënteren

    Verwijs daklozen of mensen die begeleiding nodig hebben naar de relevante hulpmiddelen en diensten

Brusshelp commissies

Omzendbrieven - sector

GGC: mobiele teams vaccinatie daklozen

Persbericht 19/05/2021 

Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

Onze mobiele teams beginnen met de vaccinatie van daklozen.

Op 19 mei 2021 starten de Brusselse mobiele teams met de vaccinatie van daklozen. Ze krijgen hierbij waardevolle steun van verenigingen die actief zijn in de daklozensector. Een toelichting.

Vandaag gaat de vaccinatie van personen in precaire situaties van start, dankzij de nauwe samenwerking tussen de GGC, Bruss'help (dat instaat voor de coördinatie van noodhulp en integratiemaatregelen voor daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en verschillende actoren die werken rond dak- en thuisloosheid. Via een aantal projecten stellen deze partners hun kennis van precaire groepen ter beschikking van de GGC.

Deze vaccinatiefase heeft betrekking op minstens 5.000 personen en zal ongeveer 4 maanden duren. Doelgroepen met speciale behoeften kunnen op verschillende manieren worden gevaccineerd.

 Vaccinatie op maat

De Brusselse vaccinatiecampagne gaat verder voor wie in aanmerking komt voor vaccinatie. Tegelijkertijd werden er mobiele teams opgericht om mensen die absoluut niet in staat zijn om zich te verplaatsen, aan huis te vaccineren. Nu wordt deze regeling ook toegepast op mensen in precaire situaties, waarmee we een zo groot mogelijke vaccinatiegraad trachten te bereiken.

Frank Vanbiervliet, beleidsmedewerker bij Bruss'help, zegt: "Het doel voor de sector voor hulp aan daklozen/migranten en aanverwante sectoren is om iedereen die dat wil, gratis en onvoorwaardelijk toegang te geven tot vaccinatie, na geïnformeerde toestemming van de persoon in kwestie."

Mobiele teams voor kwetsbare groepen

Voordat deze groepen gevaccineerd kunnen worden, moet de kern van de zaak worden aangepakt en moet er dus gesensibiliseerd worden. Hiervoor doet de GGC een beroep op organisaties en actoren uit de daklozensector die, dankzij hun dagelijkse contacten met hen, een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd.

De mobiele teams van de GGC zullen langsgaan bij mensen die nog verblijven in opvangstructuren, noodopvang, en niet-erkende structuren, alsook in erkende opvangcentra en kraakpanden. De prioriteiten worden bepaald vanuit medisch oogpunt en op basis van de kwetsbaarheid van de groepen.

Toediening en registratie

Nadat van elke persoon afzonderlijk mondelinge toestemming is verkregen, zal een multidisciplinair team, onder toezicht van een arts, de vaccinatie uitvoeren.

De procedures voor het toezicht op eventuele bijwerkingen worden nauwgezet gevolgd. De vaccinator heeft daarvoor een EHBO-kit en moet de gevaccineerde persoon gedurende ten minste 15 minuten blijven observeren.

Iedereen die gevaccineerd wordt, krijgt een ontvangstbewijs in de vorm van een vaccinatiekaart en wordt geregistreerd in VaccinNet+ met zijn/haar rijksregisternummer of met een BIS-nummer dat speciaal daarvoor wordt aangemaakt.

Vaccinatie in een vaccinatiecentrum blijft mogelijk

Daklozenvoorzieningen kunnen vanaf nu via BRU-VAX individuele of groepslots reserveren voor bewoners of gebruikers die aan de criteria voldoen.

Wie er zelf toe in staat is, kan altijd zelf naar een vaccinatiecentrum gaan.

 

Afdrukken E-mailadres