02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

 

Pano Accueil NL

In dienst van sociale actie en gezondheid

Bruss'help coördineert de noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen voor dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze organisatie is gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en verleent diensten aan de bevolking en aan de gezondheids- en sociale actoren die met dak- en thuislozen werken.

Een actie-georiënteerd centrum: ons centrum, opgericht in 2019, verenigt Raadgevers die gespecialiseerd zijn in de studie van dak- en thuisloosheid, de coördinatie van projecten en globale interventievoorzieningen.

Meervoudige opdrachten: ondersteuning bij de planning, prognoses, ontwikkeling van een preventieve aanpak en begeleiding van de begunstigden naar duurzame oplossingen (toegang tot zorg, sociale rechten, huisvesting...).

We zijn een observatorium voor dak- en thuisloosheid: een documentatie- en onderzoekscentrum, dat een knooppunt is tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld. Wij zijn gericht op "duurzame oplossingen en anticipatie".

 

  Onze visie  

 

  • Analyseren

    Verzamel en analyseer gegevens, maak oplossingsgerichte onderzoeken en evaluaties

  • Coördineren

    Adequate en innovatieve systemen, in samenspraak met de spelers in het veld en de overheid.

  • Oriënteren

    Verwijs daklozen of mensen die begeleiding nodig hebben naar de relevante hulpmiddelen en diensten

Brusshelp commissies

Omzendbrieven - sector

Voorlopig advies over de versoepeling van COVID19-maatregelen in structuren

Beste partners,

In afwachting van officiële bepalingen van de COCOM wil deze PILS een voorlopig advies geven aan de voorzieningen wat betreft preventiemaatregelen in verband met de overdracht van COVID19 voor logiesverstrekkende voorzieningen.

- Bewoners kunnen nu rondlopen in de faciliteit zonder maskers

- Het dragen van maskers blijft van toepassing op het personeel van inrichtingen die in contact komen met beschutte personen

- De inrichting van gemeenschappelijke ruimten (kantine, recreatieruimte, enz.) is mogelijk

- Faciliteiten die hun capaciteit hebben beperkt, kunnen terugkeren naar hun vroegere capaciteit

- Inrichtingen die daartoe in staat zijn, moeten verdachte gevallen in de inrichting zelf blijven isoleren

- Voor voorzieningen waar dit niet mogelijk was, blijft de regeling voor verwijzing naar het Le Monnier centrum ongewijzigd

Afdrukken E-mailadres