02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

Bruss’help: informatie aan partners over de komst van Oekraïense migranten naar het Brussels Gewest

Beste partners,

Sinds deze donderdag heeft Bruss'help ongeveer 170 mensen geteld die vanuit het door oorlog verscheurde Oekraïne in het Brusselse Gewest zijn aangekomen.

Bruss'help pleegt momenteel overleg met de verschillende betrokken gezagsniveaus om u zo spoedig mogelijk te informeren over de algemene oriëntatieprocedure. Hier zijn de eerste elementen:

  • Gisteren werd op federaal niveau een akkoord bereikt over de activering van de tijdelijke beschermingsstatus op EU-niveau.
  • België zal een tijdelijk statuut toekennen aan:

o Personen die internationale bescherming genieten wegens staatloosheid in Oekraïne en hun gezinnen.

o De inschrijvingsprocedure vindt plaats via inschrijving bij Bordet (Waterloolaan, 121, 1000 Brussel).

o Wat de opvang betreft, is een centrum voor noodopvang gepland, eveneens in Bordet (90 plaatsen) en zal binnenkort een tweede centrum met extra capaciteit in werking worden gesteld. Oekraïners die onderdak nodig hebben, zullen informatie krijgen van Fedasil-medewerkers in Bordet.

 Op korte termijn, verzoekt Bruss'help haar partners de hierboven vermelde informatie door te geven aan personen die zich in deze situatie bevinden en hen naar Bordet door te verwijzen.

  • Gratis MIVB-kaartjes voor migranten zijn op telefonische aanvraag verkrijgbaar bij Bruss'help voor straatwerkers diensten

Wij zullen begin volgende week bij u terugkomen om u nadere informatie te verstrekken over de modaliteiten van de verkorting van de doorreisperiode, waardoor de mensen toegang zullen krijgen tot de huisvestingscapaciteiten die in de verschillende gemeenten zullen worden geactiveerd.

Het team van Bruss'help

Afdrukken E-mailadres