02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

Pano Actu

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

2022 met jullie !

2022 brusshelp

Beste partners,

Het jaar 2022 begint langzaam aan. Het is belangrijk dat wij u onze beste wensen voor dit nieuwe jaar presenteren. Wij hopen dat het een jaar wordt van gemeenschappelijke inzet en goede wil jegens elkaar.


2021 is een moeilijk jaar geweest voor de hele bevolking en in de eerste plaats voor de mensen aan wie uw diensten hulp, bijstand en steun verlenen. Ondanks de vermoeidheid van dit tweede jaar van de pandemie, hebt u uw inspanningen niet gespaard en het team van Bruss'help ook niet.


In een dergelijke context weten wij dat het een deel van de oplossing is om samen met u te blijven werken aan een solide en efficiënte regionale coördinatie van hulp en zorg. En ondanks de moeilijkheden zijn we er in 2021 in geslaagd te handelen en onze ambitie te verwezenlijken. We mogen blij zijn dat we hebben samengewerkt om voor de bevolking te zorgen

  • Oprichting van overlegorganen (comités van Bruss'help)
  • Methodologische richtsnoeren voor een masterplan om dakloosheid te overwinnen
  • Covid vaccinatiecampagne voor daklozen
  • Beschikbaarheid voor het netwerk van het nieuwe instrument Help In Brussels
  • Meer informatie door en voor hulpverleners
  • Mede-oprichting van een Consortium gewijd aan het Huisvestingsplan
  • Activering van zes sociale projecten in hotels
  • Uitvoering van de telling en analysestudie

Met julliecom 2022

Werkers, verantwoordelijken van nood-en integratiecentra, agenten van regionale, lokale en OCMW, sectorale en aanverwante vertegenwoordigers. Bruss'help is samen met u opgebouwd!


Dank aan allen die wij hebben mogen ontmoeten in het veld en tijdens onze vele digitale bijeenkomsten. Dank u voor deze uitwisselingen die ons inspireren en ons energie geven !

Wij wensen u een goed begin van januari
Hartelijke groeten

Pierre Verbeeren, Président     Bram Fret, Vice-Président     François Bertrand, Directeur

Afdrukken E-mailadres