02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Beste partners,

 

We willen je eraan herinneren dat onze afdeling Begeleiding uitzonderlijk gesloten zal zijn op Maandag 15 april.

We zullen helaas niet in staat zijn om uw oproepen te beantwoorden.

De permanentie zal terug open zijn Dinsdagochtend.

 

Met vriendelijke groeten

 

Het Bruss'help team

Afdrukken E-mailadres

Beste partners,

 

In 2023 heeft Vivalis de krachten gebundeld om de werkgroep Kwaliteitsbeleid voor centra nieuw leven in te blazen, conform artikel 27 van het decreet van het College van 9 mei 2019 betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor spoed- en integratiehulp.

 

Ter herinnering, overeenkomstig artikel 27:

  • "§ 1ste. Elk centrum moet een kwaliteitsbeleid ontwikkelen dat gericht is op het systematisch bepalen, organiseren, evalueren en verbeteren van de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening en de werking ervan.
  • § 2de. Elk centrum stelt een vijfjarig kwaliteitsprogramma op. In dit programma worden het kwaliteitsbeleid, het opleidingsbeleid en de evaluatie van de kwaliteit en de doeltreffendheid van de aan de begunstigden verstrekte hulp gespecificeerd.

Hiertoe stelt het centrum operationele doelstellingen vast die in de dagelijkse praktijk moeten worden toegepast, alsmede indicatoren voor de evaluatie daarvan.

Dit programma wordt vervolgens jaarlijks geëvalueerd door de centra en elke vijf jaar door de autoriteiten."

 

Deze werkgroep bracht de departementen "Gezondheid en Persoonlijke Assistentie" en "Administratieve Controle" van de overheid samen, evenals leden van de federaties "AMA" en "BICO" en Bruss'help, met als doel het definiëren van een model kwaliteitsbeleid en een circulaire die de indicatoren en doelstellingen voor de evaluatie van dit beleid illustreert, die elk centrum zal kunnen aanpassen aan zijn eigen situatie op het terrein.

In bijlage vindt u de administratieve omzendbrief over het kwaliteitsbeleid voor nood- en integratiecentra.

 

Met vriendelijke groeten

 

Het team Bruss'help

Afdrukken E-mailadres

Mazelenprotocol

 

Beste partners,

 

Mazelen is de afgelopen weken veel in het nieuws geweest. En met reden: er is een kleine toename van het aantal gevallen en er zijn clusters vastgesteld in Brussel. Deze gevallen werden snel aangepakt en zijn tot op heden onder controle.

Op dit moment is de situatie niet zorgwekkend (er zijn regelmatig gevallen van mazelen in Brussel).

 

Ook al werden tot op heden geen besmettingen vastgesteld binnen onze precaire doelgroepen, toch willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u eraan te herinneren dat het belangrijk is om alert te zijn op mazelenverschijnselen bij mensen die niet gevaccineerd zijn en om vaccinatie waar mogelijk te bevorderen.

We willen ook het belang van de aangifteplicht benadrukken, omdat dit ons helpt de situatie effectiever in de gaten te houden. Tot slot blijft het toedienen van vaccinatie (2 dosissen) de beste manier om de verspreiding van deze ziekte tegen te gaan.

We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om het mazelenprotocol voor de sector met jullie te (her)delen. Het Cover-team bereidt informatie- en sensibiliseringsfolders voor in verschillende talen. Als eerste stap gaat Cover de situatie inventariseren en het bewustzijn vergroten in kraakpanden waar gezinnen met kinderen wonen.


Aarzel niet om contact op te nemen met Magali Pratte: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het Cover-team, via Gaddie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als u vragen hebt, als u een bewustmakingscampagne wilt organiseren in uw instelling of als u gevallen ziet die wijzen op de noodzaak van een gecoördineerde vaccinatiecampagne.

 

 

 

Het Bruss'help-team

Afdrukken E-mailadres

Beste partners,

 

1. Opdracht
Met de goedkeuring van het besluit van 25 januari 2024 gaf het Brusselse Parlement groen licht voor de oprichting van een Paritaire Huurcommissie. Het zal optreden als bemiddelaar tussen huurders en verhuurders wat betreft de regelmatigheid van de huurprijs.

2. Werking
Een partij bij de huurovereenkomst (of een door deze partij gemachtigde persoon), een rechter of een andere belanghebbende partij kan een advies vragen aan de Paritaire Huurcommissie.

De commissie zal vervolgens het huurcontract analyseren, en desgevallend ook een woningbezoek organiseren. Indien de huurprijs onredelijk zou blijken, wordt een bemiddeling opgestart om een correcte huurprijs vast te stellen. Het niet-bindende advies zal binnen de 30 dagen na het verstrekken ervan aan de betrokken partijen, op de website van Brussel Huisvesting gepubliceerd worden.

3. Samenstelling
De huurcommissie wordt ‘paritair’ georganiseerd: zowel huurdersverengingen als verhuurders hebben er, evenredig, een zitje in. De commissie bestaat uit vier vertegenwoordigers van de verhuurders, vier vertegenwoordigers van de huurders alsook uit een vaste én plaatsvervangende voorzitter.

4. Lid worden?
Lees meer over de oproep tot kandidaatstelling op de website van Brussel Huisvesting.

5. Nog vragen?
Stuur een mail naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Met vriendelijke groeten,

Het Bruss'help team

Afdrukken E-mailadres

Beste partners,

 

De directie EFRO wil u informeren over de lancering van de tweede projectoproep in het kader van specifieke doelstelling 4.3 : Toename van de opvangcapaciteit voor kansarme doelgroepen via woongelegenheid aangepast aan de behoeften van de doelgroepen.

 

De documenten met betrekking tot de twee projectoproepen zijn beschikbaar op hun website : https://efro.brussels/programma-2021-2027/documenten-voor-het-programma-2021-2027/

 

Er wordt een informatiesessie via Teams georganiseerd op 12 maart van 15.00 tot 16.30 uur. Klik hier om naar de bijeenkomst te gaan.

 

Potentiële projectpromotors wordt ook verzocht de volgende video te bekijken, waarin de implementatie en monitoring van een EFRO-project wordt gepresenteerd : https://NotAllowedScript661f91f7a8a23youtu.be/_Ln5g49o9sM

 

Met vriendelijke groeten,

Het Bruss'help team.

Afdrukken E-mailadres