02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

 

Pano Accueil NL

In dienst van sociale actie en gezondheid

Bruss'help coördineert de noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen voor dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze organisatie is gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en verleent diensten aan de bevolking en aan de gezondheids- en sociale actoren die met dak- en thuislozen werken.

Een actie-georiënteerd centrum: ons centrum, opgericht in 2019, verenigt Raadgevers die gespecialiseerd zijn in de studie van dak- en thuisloosheid, de coördinatie van projecten en globale interventievoorzieningen.

Meervoudige opdrachten: ondersteuning bij de planning, prognoses, ontwikkeling van een preventieve aanpak en begeleiding van de begunstigden naar duurzame oplossingen (toegang tot zorg, sociale rechten, huisvesting...).

We zijn een observatorium voor dak- en thuisloosheid: een documentatie- en onderzoekscentrum, dat een knooppunt is tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld. Wij zijn gericht op "duurzame oplossingen en anticipatie".

 

  Onze visie  

 

  • Analyseren

    Verzamel en analyseer gegevens, maak oplossingsgerichte onderzoeken en evaluaties

  • Coördineren

    Adequate en innovatieve systemen, in samenspraak met de spelers in het veld en de overheid.

  • Oriënteren

    Verwijs daklozen of mensen die begeleiding nodig hebben naar de relevante hulpmiddelen en diensten

Brusshelp commissies

Omzendbrieven - sector

Sluiting en verlenging opvangplaatsen op 31 mei

Samusocial

Op 31 mei sluit Samusocial 220 noodopvangplaatsen in het Brusselse gewest. Op het einde van deze maand eindigt namelijk de buitengewone financiering vrijgemaakt door het Brusselse gewest in 2020 om extra opvangstructuren te openen als antwoord op de Covid-19 pandemie.

 Praktisch zijn er twee centra betrokken, die geopend werden in opgeëiste hotels tijdens de Covid-19 crisis: het centrum voor gezinnen gevestigd in de Noordwijk, waar de capaciteit zal verminderen van 450 tot 250 plaatsen en het centrum dat 70 vrouwen huisvest in de Lemonnierwijk en dat haar deuren moet sluiten.

Een deel van het gehuisveste publiek in deze twee centra zal opgevangen kunnen worden in de andere noodverblijfcentra van Samusocial. De capaciteit zal niettemin dalen van 1.020 tot 800 opvangplaatsen, waardoor Samusocial verplicht is de huisvesting en de begeleiding van 220 personen niet verder te zetten vanaf 31 mei. 70 mannen en 150 personen in gezinnen - waaronder 93 kinderen - zonder oplossing inzake huisvesting. In totaal zijn er dus 70 alleenstaande mannen en 150 personen in gezinnen (50 gezinnen) waaronder 93 kinderen die niet meer opgevangen zullen kunnen worden bij Samusocial.

Op 1 juni zullen 6 noodverblijfcentra nog een totale capaciteit bieden van 800 plaatsen, hetzij 370 plaatsen voor gezinnen, 200 plaatsen voor alleenstaande vrouwen en 230 plaatsen voor alleenstaande mannen.

Hotel Vif

Het hotel dat personen ontvangt die slachtoffer zijn van huiselijk geweld zal zijn deuren sluiten op 31/05/21. 

Andere hotels

De andere hotels uit onderstaande lijst zetten hun activiteiten voort met in totaal 190 plaatsen. Echter is de werkwijze van doorverwijzing en opvolging door Bruss'help nog in ontwikkeling. De komende weken zullen we meer informatie meedelen over de toegangsmodaliteiten voor de periode van 01/07/21 tot 30/04/22. 

Naam opvangvoorziening

Aantal plaatsen

Hotel Sunrise

26

Hotel Vanbelle

105

Hotel Belle Vue

30

Hotel Fierlant

35

Hotel Maria

35

Train Hostel

40

Centrum Covid+ (hotel Saint-Nicolas) 

De opvangcapaciteit van het Covid+ centrum zullen na 30 juni verlengd worden. De huidige toegangsmodaliteiten via Bruss'help blijven van kracht.

Afdrukken E-mailadres