02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

 

Pano Accueil NL

In dienst van sociale actie en gezondheid

Bruss'help coördineert de noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen voor dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze organisatie is gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en verleent diensten aan de bevolking en aan de gezondheids- en sociale actoren die met dak- en thuislozen werken.

Een actie-georiënteerd centrum: ons centrum, opgericht in 2019, verenigt Raadgevers die gespecialiseerd zijn in de studie van dak- en thuisloosheid, de coördinatie van projecten en globale interventievoorzieningen.

Meervoudige opdrachten: ondersteuning bij de planning, prognoses, ontwikkeling van een preventieve aanpak en begeleiding van de begunstigden naar duurzame oplossingen (toegang tot zorg, sociale rechten, huisvesting...).

We zijn een observatorium voor dak- en thuisloosheid: een documentatie- en onderzoekscentrum, dat een knooppunt is tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld. Wij zijn gericht op "duurzame oplossingen en anticipatie".

 

  Onze visie  

 

 • Analyseren

  Verzamel en analyseer gegevens, maak oplossingsgerichte onderzoeken en evaluaties

 • Coördineren

  Adequate en innovatieve systemen, in samenspraak met de spelers in het veld en de overheid.

 • Oriënteren

  Verwijs daklozen of mensen die begeleiding nodig hebben naar de relevante hulpmiddelen en diensten

Brusshelp commissies

Omzendbrieven - sector

Samusocial verhuist meer dan 300 personen in gezinnen naar een nieuw centrum in Oudergem

Elke dag worden tussen 450 en 500 personen in gezinnen, zonder oplossing inzake huisvesting, door Samusocial gehuisvest. Sinds 2 jaar wordt een 350-tal van deze personen gehuisvest in een hotel gelegen in de Noordwijk dat in het begin van de gezondheidscrisis hiervoor geopend werd.

Omwille van vertragingen opgetreden bij de renovatie van ons centrum in de Poincarélaan moesten we nu, aangezien het hotel zijn hotelactiviteiten herneemt, dringend een ander gebouw vinden om de gezinnen te kunnen blijven huisvesten.

Vanaf deze maandag worden de eerste gezinnen overgebracht van het hotel in de Noordwijk naar een degelijk kantorengebouw in Oudergem dat door een privébedrijf ter beschikking wordt gesteld. Het gebouw werd door onze logistieke en technische teams ingericht en uitgerust. Zij hebben in het weekend een race tegen de klok gelopen teneinde het centrum functioneel te maken. Het gebouw zal reeds vanaf deze week onderdak bieden aan 101 gezinnen, hetzij 313 personen waaronder 182 kinderen. Onder hen bevinden zich 80 eenoudergezinnen, alleenstaande moeders met kinderen, waarvan een groot aantal slachtoffers zijn van huiselijk geweld.

De opvang is residentieel (24u op 24); elk gezin beschikt over een privékamer en krijgt 3 maaltijden per dag. Een Cel “Het kleine kind en ondersteuning bij het ouderschap”, beheerd door twee psychologen en twee kinderverzorgsters, gelegen in een rustigere hoek van het centrum zal toezien op het welzijn van kinderen jonger dan 6 jaar. Kinderen van schoolgaande leeftijd worden naar school gestuurd. Elk opgevangen gezin krijgt een psycho-medisch-sociale ondersteunende begeleiding. Laten we niet vergeten dat onze begeleidingsteams in 2021 aan 939 personen in gezinnen alternatieve oplossingen voor de noodopvang hebben kunnen bieden.

Opvang en infrastructuur in de praktijk: 

 • Opvang 24/24 in privékamers (één gezin/kamer)
 • 148 kamers
 • Bureaus voor psychosociale gesprekken
 • Een eerstehulppost
 • Collectieve leefruimtes (restaurant, salon)
 • Een ruimte voor kleine kinderen

Een studie-en huiswerkruimte en ontspanningsruimtes voor jongeren (tafelvoetbal, bibliotheek, …)

Afdrukken E-mailadres