02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

 

Pano Accueil NL

In dienst van sociale actie en gezondheid

Bruss'help coördineert de noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen voor dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze organisatie is gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en verleent diensten aan de bevolking en aan de gezondheids- en sociale actoren die met dak- en thuislozen werken.

Een actie-georiënteerd centrum: ons centrum, opgericht in 2019, verenigt Raadgevers die gespecialiseerd zijn in de studie van dak- en thuisloosheid, de coördinatie van projecten en globale interventievoorzieningen.

Meervoudige opdrachten: ondersteuning bij de planning, prognoses, ontwikkeling van een preventieve aanpak en begeleiding van de begunstigden naar duurzame oplossingen (toegang tot zorg, sociale rechten, huisvesting...).

We zijn een observatorium voor dak- en thuisloosheid: een documentatie- en onderzoekscentrum, dat een knooppunt is tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld. Wij zijn gericht op "duurzame oplossingen en anticipatie".

 

  Onze visie  

 

  • Analyseren

    Verzamel en analyseer gegevens, maak oplossingsgerichte onderzoeken en evaluaties

  • Coördineren

    Adequate en innovatieve systemen, in samenspraak met de spelers in het veld en de overheid.

  • Oriënteren

    Verwijs daklozen of mensen die begeleiding nodig hebben naar de relevante hulpmiddelen en diensten

Brusshelp commissies

Omzendbrieven - sector

Kick Off van het “Rights First”-project

Bruss'help en haar partners lanceerden het “Rights First”-project met een openingsconferentie.

“Rights First” haalt ons uit onze comfortzone en laat ons kijken naar goede praktijken die kwetsbare mensen in hun rechten ondersteunen om een nieuw leven op te bouwen. De nadruk ligt hierbij op het garanderen van een minimuminkomen, op huisvesting en op werkgelegenheid, zodat mensen een menswaardig leven kunnen leiden en hun waardigheid kunnen herwinnen. Dit is in enkele woorden wat we onthouden van dit evenement.

De huidige context in Brussel toont aan dat een collectieve en doeltreffende dynamiek via structurele partnerschappen noodzakelijk is om mensen uit een spiraal van voortdurende urgenties en tijdelijke oplossingen te geraken. Het samenwerkingsakkoord tussen de gewesten inzake dak- en thuisloosheid (12-05-2014) pleit voor het zoeken naar nieuwe, doeltreffende oplossingen en voor het uitwisselen van goede praktijken.

Meer te weten... 

Afdrukken E-mailadres