02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

 

Pano Accueil NL

In dienst van sociale actie en gezondheid

Bruss'help coördineert de noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen voor dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze organisatie is gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en verleent diensten aan de bevolking en aan de gezondheids- en sociale actoren die met dak- en thuislozen werken.

Een actie-georiënteerd centrum: ons centrum, opgericht in 2019, verenigt Raadgevers die gespecialiseerd zijn in de studie van dak- en thuisloosheid, de coördinatie van projecten en globale interventievoorzieningen.

Meervoudige opdrachten: ondersteuning bij de planning, prognoses, ontwikkeling van een preventieve aanpak en begeleiding van de begunstigden naar duurzame oplossingen (toegang tot zorg, sociale rechten, huisvesting...).

We zijn een observatorium voor dak- en thuisloosheid: een documentatie- en onderzoekscentrum, dat een knooppunt is tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld. Wij zijn gericht op "duurzame oplossingen en anticipatie".

 

  Onze visie  

 

  • Analyseren

    Verzamel en analyseer gegevens, maak oplossingsgerichte onderzoeken en evaluaties

  • Coördineren

    Adequate en innovatieve systemen, in samenspraak met de spelers in het veld en de overheid.

  • Oriënteren

    Verwijs daklozen of mensen die begeleiding nodig hebben naar de relevante hulpmiddelen en diensten

Brusshelp commissies

Omzendbrieven - sector

Bruss'help - Omzendbrief 7: Doorverwijzingsmodaliteiten naar hotels

Tijdens de covid-19-crisis werden alternatieve opvangoplossingen ontwikkeld om tegemoet te komen aan het gebrek aan capaciteit en daklozen die op straat bleven op te vangen. Gedurende de maand mei 2021 voerde Bruss’help een evaluatie uit van de hotelprojecten. Hieruit blijft dat er heel wat voordelen zijn aan deze formule. 

Volgend op o.a. deze evaluatie heeft de Brusselse Regering beslist om een aantal projecten te verlengen en geleidelijk nieuwe projecten op te starten. Het doel is om op 21/12/2021 190 gesubsidieerde plaatsen aan te bieden. Bruss'help zal instaan voor de coördinatie van deze hotelvoorzieningen. In de omzendbrief 7 vindt u alle doorverwijzingsmodaliteiten voor de periode van 01/07/2021 tot 30/04/2022. Om iemand op de wachtlijst te schrijven, zijn bepaalde persoonsgegevens nodig. Hiervoor wordt aan elke doorverwijzende dienst gevraagd het document Toestemming Gegevensdeling te laten tekenen en te bewaren.

 Omzendbrief 7 downloaden        Document Toestemming gegevensdeling downloaden 

Afdrukken E-mailadres