02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

 

Pano Accueil NL

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Ten dienste van maatschappelijk welzijn en gezondheid

Bruss'help coördineert de noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen voor dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze organisatie is gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en verleent diensten aan de bevolking en aan de gezondheids- en sociale actoren die met dak- en thuislozen werken.

Een actie-georiënteerd centrum: ons centrum, opgericht in 2019, verenigt Raadgevers die gespecialiseerd zijn in de studie van dak- en thuisloosheid, de coördinatie van projecten en globale interventievoorzieningen.

Meervoudige opdrachten: ondersteuning bij de planning, prognoses, ontwikkeling van een preventieve aanpak en begeleiding van de begunstigden naar duurzame oplossingen (toegang tot zorg, sociale rechten, huisvesting...).

We zijn een observatorium voor dak- en thuisloosheid: een documentatie- en onderzoekscentrum, dat een knooppunt is tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld. Wij zijn gericht op "duurzame oplossingen en anticipatie".

 

  Onze visie  

 

Brusshelp commissies

Omzendbrieven - sector

Rapporten - sociale diensten in hotels

Sinds het begin van de gezondheidscrisis veroorzaakt door de COVID-19-epidemie zijn verschillende opvangoplossingen ingezet om het capaciteitstekort van diensten op te vangen en mensen die op straat zijn achtergebleven onderdak te bieden.

Het volledige en systematische gebruik van hotelstructuren is een nieuwigheid in het landschap van de daklozenhulp, waardoor een evaluatie van dit model noodzakelijk was. De evaluatie begon in februari 2021 en houdt rekening met de verzamelde gegevens tot eind april. De doelstellingen zijn onder meer het in kaart brengen van de profielen van de gehuisveste personen en het analyseren van hun trajecten, het beschrijven van de soorten begeleiding, het identificeren van de positieve en negatieve punten, de obstakels en risico's van het hoteldispositief, het vaststellen van de resultaten en het identificeren van de voorwaarden die nodig zijn om de verwachte resultaten te behalen, die kunnen variëren afhankelijk van het type begeleiding, en het volgen van de ontwikkeling van het dispositief in termen van onder andere gehuisveste profielen en de begeleiding die de gehuisveste personen ontvangen.

Laatste evaluatie van de hoteldispositieven 2022 (NL)

Evaluatie van de hoteldispositieven 2021 (NL)

Afdrukken E-mailadres