02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

 

Pano Accueil NL

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Ten dienste van maatschappelijk welzijn en gezondheid

Bruss'help coördineert de noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen voor dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze organisatie is gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en verleent diensten aan de bevolking en aan de gezondheids- en sociale actoren die met dak- en thuislozen werken.

Een actie-georiënteerd centrum: ons centrum, opgericht in 2019, verenigt Raadgevers die gespecialiseerd zijn in de studie van dak- en thuisloosheid, de coördinatie van projecten en globale interventievoorzieningen.

Meervoudige opdrachten: ondersteuning bij de planning, prognoses, ontwikkeling van een preventieve aanpak en begeleiding van de begunstigden naar duurzame oplossingen (toegang tot zorg, sociale rechten, huisvesting...).

We zijn een observatorium voor dak- en thuisloosheid: een documentatie- en onderzoekscentrum, dat een knooppunt is tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld. Wij zijn gericht op "duurzame oplossingen en anticipatie".

 

  Onze visie  

 

Brusshelp commissies

Omzendbrieven - sector

Presentaties van de Masterplan-dag op 6 juni

Presentaties van de Masterplan-dag op 6 juni

 

Panel 2:

Panel 3:


Transcript van de plenaire sessie


Panel 1: Naar een duurzame oplossing van dakloosheid in het CBR, de aanbevelingen van de overlegcommissie (2021)
Spreker : Delphine Chabbert

Panel 2: Opvang- en integratievoorzieningen voor personen met tijdelijke bescherming: de ervaring van de Task Force Oekraïne
Sprekers: Pierre Verbeeren, Sandrine Jaccobs

Panel 3: Elders en anders... innovatieve mechanismen en praktijken in het buitenland
Sprekers: Freek Spinnewijn

Ronde tafel transcripties


Ronde tafel 1: Notities van de denktank over het voorkomen van dakloosheid

Ronde tafel 2: Notities van de focusgroep over vroegtijdige interventiemechanismen voor daklozen

Ronde tafel 3: Aantekeningen van de focusgroep over ondersteuning / stabilisatie wanneer de persoon het nodig heeft

Ronde tafel 4: Notities van de focusgroep over de mechanismen van geweld en institutionele onrechtvaardigheid

Afdrukken E-mailadres