02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Bruss'help en haar partners lanceerden het “Rights First”-project met een openingsconferentie.

“Rights First” haalt ons uit onze comfortzone en laat ons kijken naar goede praktijken die kwetsbare mensen in hun rechten ondersteunen om een nieuw leven op te bouwen. De nadruk ligt hierbij op het garanderen van een minimuminkomen, op huisvesting en op werkgelegenheid, zodat mensen een menswaardig leven kunnen leiden en hun waardigheid kunnen herwinnen. Dit is in enkele woorden wat we onthouden van dit evenement.

De huidige context in Brussel toont aan dat een collectieve en doeltreffende dynamiek via structurele partnerschappen noodzakelijk is om mensen uit een spiraal van voortdurende urgenties en tijdelijke oplossingen te geraken. Het samenwerkingsakkoord tussen de gewesten inzake dak- en thuisloosheid (12-05-2014) pleit voor het zoeken naar nieuwe, doeltreffende oplossingen en voor het uitwisselen van goede praktijken.

Meer te weten... 

Afdrukken E-mailadres

Rights First

RightsFirst

Het Rights First-project maakt deel uit van het Europese programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie "EaSI" 2014-2021, dat rechtstreeks door de Europese Commissie wordt gefinancierd. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering levert ook een financiële bijdrage. Het Rights First-project biedt de mogelijkheid om het huidige proces van begeleiding van kwetsbare personen en het beleid om de toegang tot sociale rechten te vergemakkelijken, te heroverwegen. Innovatie is het sleutelwoord van dit project. Het stelt dan ook nieuwe partnerschappen voor en nieuwe manieren om het integratiebeleid te versoepelen binnen een post ante en ex post evaluatie over een periode van 30 maanden (van 1 januari 2022 tot 30 juni 2024).

Meer te weten... 

Afdrukken E-mailadres