02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

 

Pano Accueil NL

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Ten dienste van maatschappelijk welzijn en gezondheid

Bruss'help coördineert de noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen voor dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze organisatie is gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en verleent diensten aan de bevolking en aan de gezondheids- en sociale actoren die met dak- en thuislozen werken.

Een actie-georiënteerd centrum: ons centrum, opgericht in 2019, verenigt Raadgevers die gespecialiseerd zijn in de studie van dak- en thuisloosheid, de coördinatie van projecten en globale interventievoorzieningen.

Meervoudige opdrachten: ondersteuning bij de planning, prognoses, ontwikkeling van een preventieve aanpak en begeleiding van de begunstigden naar duurzame oplossingen (toegang tot zorg, sociale rechten, huisvesting...).

We zijn een observatorium voor dak- en thuisloosheid: een documentatie- en onderzoekscentrum, dat een knooppunt is tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld. Wij zijn gericht op "duurzame oplossingen en anticipatie".

 

  Onze visie  

 

Brusshelp commissies

Omzendbrieven - sector

TELLING 2022: TEN WOORD VAN DANK 

Gisteravond was de telling ploats van het aantal daklozen, georganiseerd door Bruss'help. In tegenstelling tot wat deze foto doet vermoeden, zijn de straten, parken en treinstations helaas verre van leeg. 

6novkimsattlerfifcl 212

Afdrukken E-mailadres

Bruss’help publiceert vandaag op haar website haar tweede evaluatierapport over projecten in hotels voor dak- en thuislozen. Het rapport belicht hun meerwaarde voor het (her)openen van sociale rechten en de (her)inschakeling van dit doelpubliek.

De projecten in hotels zijn geëvolueerd van noodhulpvoorzieningen naar inschakelingsvoorzieningen. Opgericht in 2020 als antwoord op de coronacrisis, boden ze gratis en onvoorwaardelijke opvang aan. Sinds 2021 hebben ze zich ontwikkeld tot transitopvang en bieden ze een intensieve begeleiding aan, gericht op het (her)openen van sociale rechten en de (her)inschakeling van daklozen. Ook daalde het aantal plaatsen geleidelijk aan maar fors: van 950 plaatsen in mei 2020, naar 182 plaatsen in december 2021, tot 68 plaatsen vandaag.

Het rapport vermeldt meerdere voordelen. De gehuisveste personen kunnen hun zelfvertrouwen herwinnen, werken aan hun kwetsbaarheden, ze krijgen een eigen plek (privacy), kunnen hun sociale rechten (her)openen en zoeken naar (en toegang vinden tot) permanente huisvesting. Deze zaken worden nog gemakkelijker als een OCMW een partner is in het project.

Een andere nieuwigheid: door een lagere financiële bijdrage te vragen aan de begunstigden (één derde van het inkomen) in vergelijking tot de onthaaltehuizen, konden de projecten laagdrempeliger zijn. Zo konden ze heel uiteenlopende profielen van personen opvangen, zoals mensen met meerdere problemen om toegang te krijgen tot hulp en tot hun rechten: gevangenisverlaters, mensen met verslavingen en/of mentale problemen en/of zonder verblijfsvergunning…).

Lees meer:

Afdrukken E-mailadres

7e editie - Telling 2022

Bruss'Help organiseert op 8 november 2022 de 7e editie van de telling van daklozen en slecht gehuisveste personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met de Brusselse daklozensector en verschillende aanverwante diensten.

Zoals bij de vorige edities rekent Bruss'Help op de expertise en samenwerking van verenigingen, diensten en vrijwilligers. Raadpleeg ons telplatform voor meer informatie en om u in te schrijven, en blokkeer alvast de datum van 8 november 2022 in uw agenda!

Afdrukken E-mailadres

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / PERSBERICHT

Onderzoek ULB becijfert kost dakloosheid en herhuisvesting

Brussel ; 28 september 2022

Conf Presse DULBEA 2022

Ergens tussen 30.000 en de 85.000 euro per jaar per persoon; zoveel bedraagt, volgens de onderzoeksgroep DULBEA van de ULB, de maatschappelijke kost van dakloosheid. Dakloze mensen alvast herhuisvesten, zou een min of meer vergelijkbaar kostenplaatje meebrengen. Het is de eerste keer in het Brusselse vergelijkbaar kostenplaatje meebrengen. Het is de eerste keer in het BrusselseGewest dat de kostprijs van de opvang, begeleiding en herhuisvesting van dakloze mensen in kaart werd gebracht. Dit stelt het overheidsbeleid ter discussie: zetten wemensen in kaart werd gebracht. Dit stelt het overheidsbeleid ter discussie: zetten we in op louter probleembeheersing of op echte oplossingen?

Afdrukken E-mailadres

Bruss'help presenteert met genoegen haar achtste circulaire, waarin de procedures worden uiteengezet voor de verwijzing van Oekraïense personen die tijdelijke bescherming genieten en die uit het systeem zijn gestapt naar collectieve huisvesting. Het in de circulaire beschreven systeem treedt in werking op 15/08/2022.

U kunt de procedure gemakkelijk online raadplegen of in de vorm van een afdrukbare folder die hier beschikbaar is.

De Nederlandse versies van deze documenten zullen volgende week beschikbaar zijn op onze website.

 

> Zie Omzendbrief 8 

> Bekijk het begeleidingsproces online 

> Druk de begeleidende procesfolder af

 

Afdrukken E-mailadres

  • 1
  • 2