02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Bruss'help presenteert met genoegen haar achtste circulaire, waarin de procedures worden uiteengezet voor de verwijzing van Oekraïense personen die tijdelijke bescherming genieten en die uit het systeem zijn gestapt naar collectieve huisvesting. Het in de circulaire beschreven systeem treedt in werking op 15/08/2022.

U kunt de procedure gemakkelijk online raadplegen of in de vorm van een afdrukbare folder die hier beschikbaar is.

De Nederlandse versies van deze documenten zullen volgende week beschikbaar zijn op onze website.

 

> Zie Omzendbrief 8 

> Bekijk het begeleidingsproces online 

> Druk de begeleidende procesfolder af

 

Afdrukken E-mailadres

2022 met jullie !

2022 brusshelp

Beste partners,

Het jaar 2022 begint langzaam aan. Het is belangrijk dat wij u onze beste wensen voor dit nieuwe jaar presenteren. Wij hopen dat het een jaar wordt van gemeenschappelijke inzet en goede wil jegens elkaar.


2021 is een moeilijk jaar geweest voor de hele bevolking en in de eerste plaats voor de mensen aan wie uw diensten hulp, bijstand en steun verlenen. Ondanks de vermoeidheid van dit tweede jaar van de pandemie, hebt u uw inspanningen niet gespaard en het team van Bruss'help ook niet.


In een dergelijke context weten wij dat het een deel van de oplossing is om samen met u te blijven werken aan een solide en efficiënte regionale coördinatie van hulp en zorg. En ondanks de moeilijkheden zijn we er in 2021 in geslaagd te handelen en onze ambitie te verwezenlijken. We mogen blij zijn dat we hebben samengewerkt om voor de bevolking te zorgen

 • Oprichting van overlegorganen (comités van Bruss'help)
 • Methodologische richtsnoeren voor een masterplan om dakloosheid te overwinnen
 • Covid vaccinatiecampagne voor daklozen
 • Beschikbaarheid voor het netwerk van het nieuwe instrument Help In Brussels
 • Meer informatie door en voor hulpverleners
 • Mede-oprichting van een Consortium gewijd aan het Huisvestingsplan
 • Activering van zes sociale projecten in hotels
 • Uitvoering van de telling en analysestudie

Met julliecom 2022

Werkers, verantwoordelijken van nood-en integratiecentra, agenten van regionale, lokale en OCMW, sectorale en aanverwante vertegenwoordigers. Bruss'help is samen met u opgebouwd!


Dank aan allen die wij hebben mogen ontmoeten in het veld en tijdens onze vele digitale bijeenkomsten. Dank u voor deze uitwisselingen die ons inspireren en ons energie geven !

Wij wensen u een goed begin van januari
Hartelijke groeten

Pierre Verbeeren, Président     Bram Fret, Vice-Président     François Bertrand, Directeur

Afdrukken E-mailadres

Beste partners

Ingevolge het werk uitgevoerd tijdens het Comité voor Noodhulp en Inschakeling van Bruss'help van 19 november 2021, heeft de Raad van Bestuur van Bruss'help gisteren het bijgevoegd advies goedgekeurd. Dit advies gaat over de uitbreiden van het aanbod en de constructie van een crisisplan. 

Download het advies #1 in het Nederlands      .    Download het advies #1 in het Frans.    

We wensen u er een goede ontvangst. 

Afdrukken E-mailadres

Tijdens de covid-19-crisis werden alternatieve opvangoplossingen ontwikkeld om tegemoet te komen aan het gebrek aan capaciteit en daklozen die op straat bleven op te vangen. Gedurende de maand mei 2021 voerde Bruss’help een evaluatie uit van de hotelprojecten. Hieruit blijft dat er heel wat voordelen zijn aan deze formule. 

Volgend op o.a. deze evaluatie heeft de Brusselse Regering beslist om een aantal projecten te verlengen en geleidelijk nieuwe projecten op te starten. Het doel is om op 21/12/2021 190 gesubsidieerde plaatsen aan te bieden. Bruss'help zal instaan voor de coördinatie van deze hotelvoorzieningen. In de omzendbrief 7 vindt u alle doorverwijzingsmodaliteiten voor de periode van 01/07/2021 tot 30/04/2022. Om iemand op de wachtlijst te schrijven, zijn bepaalde persoonsgegevens nodig. Hiervoor wordt aan elke doorverwijzende dienst gevraagd het document Toestemming Gegevensdeling te laten tekenen en te bewaren.

 Omzendbrief 7 downloaden        Document Toestemming gegevensdeling downloaden 

Afdrukken E-mailadres

In het kader van de hervorming van de regelgeving voor de daklozensector en actie nr. 30 van het Relance- en herontwikkelingsplan dat op 7 juli 2020 door de Brusselse regering werd goedgekeurd, sturen wij u met genoegen deze projectoproep die gelanceerd werd door de GGC (Diensten van het Verenigd College) voor de bicommunautaire verenigingssector in het Brussels Gewest.

Deze projectoproep heeft tot doel een operator aan te wijzen die een gecentraliseerde logistieke functie vervult om de huisvesting van daklozen in woningen te vergemakkelijken. De centralisatie van de logistieke functie heeft tot doel de psychosociale actoren die belast zijn met de ondersteuning van daklozen toe te laten zich te focussen op de ondersteuning van de gebruikers en op alle administratieve procedures in verband met de herhuisvesting van mensen. De oprichting van een gecentraliseerde instantie zal, naast de huisvesting te faciliteren, het ook mogelijk maken om de middelen te bundelen zodat de dienst ten goede komt aan de hele sector.

Projecten kunnen enkel worden ingediend per e-mail aan de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De uiterste datum voor het indienen van projecten is 1 juli 2021 om middernacht.

Meer informatie vindt u op de website van de GGC:

 • De projectoproep NL en FR,
 • Het subsidieaanvraagformulier NL en FR,
 • Het begrotingsmodel NL en FR.

Een selectiejury zal de aanvragen onderzoeken en contact opnemen met de geselecteerde verenigingen eind augustus 2021.

 

Afdrukken E-mailadres

 • 1
 • 2