02/880.86.89 | info@brusshelp.org | Horaires

 

Pano Accueil NL

De website wordt druk vertaald. Wij danken u voor uw geduld en aarzel niet om contact met ons op te nemen indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

Ten dienste van maatschappelijk welzijn en gezondheid

Bruss'help coördineert de noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen voor dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze organisatie is gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en verleent diensten aan de bevolking en aan de gezondheids- en sociale actoren die met dak- en thuislozen werken.

Een actie-georiënteerd centrum: ons centrum, opgericht in 2019, verenigt Raadgevers die gespecialiseerd zijn in de studie van dak- en thuisloosheid, de coördinatie van projecten en globale interventievoorzieningen.

Meervoudige opdrachten: ondersteuning bij de planning, prognoses, ontwikkeling van een preventieve aanpak en begeleiding van de begunstigden naar duurzame oplossingen (toegang tot zorg, sociale rechten, huisvesting...).

We zijn een observatorium voor dak- en thuisloosheid: een documentatie- en onderzoekscentrum, dat een knooppunt is tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld. Wij zijn gericht op "duurzame oplossingen en anticipatie".

 

  Onze visie  

 

Brusshelp commissies

Omzendbrieven - sector

De resultaten van de dak- en thuislozentelling zijn bekend!

Vandaag, 17 maart 2021, worden, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, de resultaten van dak- en thuislozentellingen die in 2020 plaatsvonden in verschillende Belgische steden, waaronder Brussel, officieel bekend gemaakt.

Vooreerst willen we de 230 vrijwilligers die meehielpen om de Brusselse telling voor een 6e maal mogelijk te maken, van harte danken. Vandaag mogen wij allen samen fier zijn op het resultaat van deze telling dat voor het verder werken aan het uitbannen van dakloosheid in Brussel een belangrijke basis legt.

In onze gedeelde Drive vindt u een beknopt overzicht van de resultaten van de telling. Ook vindt u er een fotoalbum van de nachtelijke telling, gratis te gebruiken mits vermelding copyright Bruss’help – Chloé Thôme.

Het volledige rapport van de telling gaat binnenkort ter perse en komt uit in april. Naar aanleiding hiervan zullen voorstellingsmomenten worden voorzien voor de geïnteresseerden. De data hiervoor worden binnenkort bekend gemaakt. 

Afdrukken E-mailadres